Contacto

A Xunta de Montes  ten a súa sede na Casa Cultural de Atios. Barrio da Guía, s/n.

Formulario de contacto

Se queres porte en contacto coa Xunta de Montes Veciñais de Atios, podes escribirnos a través deste formulario, responderemos coa maior brevidade posible.


    [recaptcha]

    Co envío deste formulario, en conformidade co previsto na Lei Orgánica 15/1999 do 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, aproba a seguinte declaración: Que se acceden e traten os datos de carácter persoal dos cales son titular conforme a lexislación vixente sobre protección de datos de carácter persoal, dándome satisfeito da súa finalidade e futuro tratamento. Tamén autorizo a seu cesión nos casos necesarios e sempre que estean regulados cumprindo as esixencias da lei. Quedo informado de que podo exercer os dereitos de acceso, cancelación, oposición e rectificación no enderezo de arriba indicado. Dou polo tanto o meu consentimento inequívoco, libre, expreso e por escrito a Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Atios , con domicilio a estes efectos en Porriño,  Albarín, nº 24, parroquia de Atios (CP 36418), número de C.I.F.: V-36105385.
    Correo electrónico de contacto: xuntamontesatios@pedraquefala.gal